HomeEventsZ dziejów agonii i podbojów

Nowości

Z dziejów agonii i podbojów

Janusz Kurtyka, Z dziejów agonii i podboju – prace zebrane z zakresu historii najnowszej,

[W. Frazik, F. Musiał red.], Kraków 2011, ss. 640 + XVI

Już wkrótce drugie wydanie dzieł zebranych Janusza Kurtyki, ze względu na olbrzymie zainteresowanie Czytelników nakład wydania pierwszego został wyczerpany w ciągu kilku miesięcy.

 

Janusz Kurtyka

Z dziejów agonii i podboju

Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski

 

Wprowadzenie

Część I

Opracowania i artykuły

 

 • Polska lat 1944–1956: z dziejów agonii i podboju [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956, Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2002, s. XI–LVII
 • Na szlaku AK („NIE”, DSZ, WiN), „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1990, z. 94, s. 13–47; [list do redakcji: Sprostowanie], „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1991, z. 95, s. 234–235
 • Żołnierz Komendanta [w:] Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010 [współautor J. Pawłowicz]
 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski, J. Kurtyka, T. Łabuszewski, P. Niwiński, J. Pawłowicz, G. Wąsowski, J. Węgierski, L. Żebrowski, red. A. Borowski, Warszawa 2002, s. 95–206
 • Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1 (5), s. 11–21

 

Część II

Edycje źródeł

 • Katyń – jeszcze jeden dokument [w:] Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, red. A.L. Szcześniak, Warszawa 1989, s. 342–349 [reedycja]
 • Tomasz Gołąb, Wspomnienia ze służby w AK i WiN w latach 1940–1953, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, z. 19–20, s. 243–286 oraz Aneks Tomasz Gołąb [biogram], s. 287–293 [oprac. i komentarz]
 • Relacja z lat 1944–1949, „Arka” [Kraków] 1987, nr 18, s. 116–124 [edycja i komentarz]
 • Dwa dokumenty programowe z 1946 r. („Wytyczne dla Delegacji”, „Nasze podstawy ideowe i organizacja”), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, z. 7, s. 129–142 [wydanie i komentarz]
 • Przed wyborami. Korespondencja z Kraju z przełomu 1946 i 1947 r. (wybór), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, z. 6, s. 127–169 [edycja i komentarz ]
 • Archiwum Delegatury WiN 1946–1953: pseudonimy i kryptonimy [w:] Z dziejów podziemia niepodległościowego 1944–1956. Księga jubileuszowa Jerzego Woźniaka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2004, nr 21, s. 299–311 [oprac.]
 • Listy kuriera „Mietka”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, z. 15, s. 125–145 [oprac. z M. Korkuciem]
 • Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, z. 16, s. 109–162 [oprac. z W. Frazikiem]
 • Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów z Archiwum Delegatury Zagranicznej WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1993, z. 4, s. 130–170 [edycja i komentarz]
 • Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1994, z. 5, s. 119–129 [edycja i komentarz]
 • Danuta Ćwiklińska-Gołąb, Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951–1956, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, z. 19–20, s. 295–310 oraz Aneks Danuta Ćwiklińska-Gołąb [biogram], s. 311–314 [oprac. i komentarz]
 • Trzy raporty emisariusza „Wacława” z lat 1951–1952, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, z. 19–20, s. 361–375 [edycja i komentarz]

 

Część III

Biogramy

 • Wacław Hilary Józef Maria Bniński [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2002, s. 54–59 [współautor S.J. Rostworowski]
 • Leopold Okulicki [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 2, Warszawa 2004, s. 367–374
 • Jerzy Samuel Ursyn-Niemcewicz [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2002, s. 504–508

 

Część IV

Skrawki historii: przedmowy, przedsłowia, wstępy, wprowadzenia – wybór

 • Wprowadzenie [w:] Zbrodnia katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. VII–XI
 • Słowo wstępne [w:] M. Szpytma, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, Warszawa–Kraków 2007, s. 9–10
 • Wstęp [w:] A. i A. Wojtowicz, Kronika Małej Ojczyzny. W Lwowskim Okręgu AK–„NIE”–WiN, Zielona Góra 1992, s. 9–18
 • Przedmowa [w:] Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 7–8
 • Posłowie [w:] D. Wojnar-Górecka, Klementyna. Więzienne wspomnienia z procesu WiN-u, Kraków 1997, s. 207–214
 • Wstęp [w:] J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008, s. 9–11
 • Słowo wstępne [w:] E. Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007, s. 7–8
 • Przedsłowie [w:] Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009, s. 7–9
 • Przedmowa [w:] S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008, s. 13–16
 • Przedsłowie [w:] Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, koncepcja, wybór, oprac. J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające J. Szarek, Kraków 2010, s. 7

 

Aneks

 • Bibliografia prac dr. hab. Janusza Kurtyki (oprac. W. Bukowski, W. Frazik, F. Musiał)
 • Janusz Marek Kurtyka (1960–2010) (oprac. F. Musiał)

 

Indeks nazwisk i pseudonimów

 

wSPOMNIENIA

Janusza Kurtykę poznałem

przed trzydziestu

ponad laty, w 1979 r.

On zaczynał właśnie

studia historyczne na

Uniwersytecie Jagiellońskim,

ja byłem wówczas na trzecim ...

Więcej ...